Ön Bilgilendirme / Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. GİRİŞ
İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve
işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda
“Koşullar” olarak anılacaktır). Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez
Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte “Veri Gizliliği Politikası” olarak
anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden
sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi
olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm
Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini
kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli
olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya
Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri
Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.
2. BİLGİLERİMİZ
İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi
Bulancak Sokak Sesa Yetkinler Sitesi B1 Blok D4 Tuzla/İstanbul adresinde yerleşik, Büyük
Tuzla Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan MİMİK GROUP Endüstriyel Tasarım
Ticaret İmalat İthalat İhracat ve Görsel Sanatlar ALPER GÜNAY Şirketi tarafından
MİDİMİNİ markasıyla gerçekleştirilir. MİDİMİNİ ‘ye 0850 214 62 81 numaralı müşteri
hizmetleri hattından ulaşabilirsiniz.
3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ
Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir.
MİDİMİNİ ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca
işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında MİDİMİNİ ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru
ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş
sayılır.
Müşteri’nin ilgi gösterdiği taktirde ürünler, koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel
teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.
4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI
İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek;
Müşteri;
1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; MİDİMİNİ’nin böyle bir siparişin
yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, MİDİMİNİ’nin siparişi iptal etme ve konuya
ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
3. MİDİMİNİ ’ye doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve
gerekli olması durumunda MİDİMİNİ’nin bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için
kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız).
Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü MİDİMİNİ ’ye
vermediği hallerde, MİDİMİNİ siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla
sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz
sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.
6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve “Ödemeyi Onayla”
seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir eposta
alır (“Sipariş Onayı”). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve
gönderilmekte olduğu (“Teslimat Onayı”) Müşteri’ye bildirilir.
7. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ
Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya
ürün artık stokta olmadığında, MİDİMİNİ Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya daha
farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin
ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş
olduğunuz tutarı MİDİMİNİ Müşteri’ye iade eder.
8. SİPARİŞİN REDDİ
MİDİMİNİ ’nin internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki
herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır.
MİDİMİNİ kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa
dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı
durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme
hakkını her zaman saklı tutar. MİDİMİNİ, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı,
internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği
kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu
yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.
9. TESLİMAT
MİDİMİNİ stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi
bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini
Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen
siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder.
Ürünlerin tedarikinin MİDİMİNİ ’nin kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi
halinde, MİDİMİNİ; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve
gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır.
4. MİMİK GROUP ALPER GÜNAY markası olan MİDİMİNİ internet sitesinde yayınlanan
Görseller kendi malıdır. Kullanılamaz/Kopyalanamaz/Satılamaz.

MİDİMİNİ, kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu
olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri MİDİMİNİ ’ye ulaşarak
Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere
ilişkin parasını geri alabilir. Sanal hediye kartı, Müşterinin siparişini verdiği zaman Müşteri
tarafından belirtilen tarihte tanımlanacaktır.
İşbu Koşullar bağlamında, “teslimat” veya “teslim edildi” durumlarının oluşması için
Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir
kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere
ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.
10. TESLİM EDEMEME HALİ
Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması
halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden
ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda
olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için kargo şirketiyle
iletiime geçmeye yükümlüdür. Kargo şirketine bağlı olmak koşulu ile ürünün teslim
alınmaması ve MİDİMİNİ ’ye geri dönmesi halinde tektar ürün temin için kargo bedelini
koşulsuz alıcı karşılar.
Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de MİDİMİNİ’den kaynaklı olmayan bir
sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat
için MİDİMİNİ ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından
bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat
masrafı dahil (MİDİMİNİ’nin sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği
herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) MİDİMİNİ,
Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her
halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Müşteri’ye
iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek
maliyeti olabileceğini ve MİDİMİNİ’nın bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip
olacağını unutmamalıdır.

11. RİSK VE MÜLKİYET
MİDİMİNİ’nin belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe
Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar MİDİMİNİ’nin sorumluluğundadır.
Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye
tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)
12. FİYAT VE ÖDEME
Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. MİDİMİNİ internet sitesindeki tüm
fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda
hatalar meydana gelebilir. Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması
durumunda MİDİMİNİ, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye
siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar.
MİDİMİNİ Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme
yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet
sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse,
MİDİMİNİ ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan
(Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama
yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak
aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş
Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir.
Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak
üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri
etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin
fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında,
satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi
sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, Müşteri, satın alma sürecine ilişkin
adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca
Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik
yapabilir.
Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın
alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının
olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için
öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı
durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda
cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine
sunulur.
Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca,
Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin
detayına “Hesabım” bölümünden ulaşılabilir.
Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi
kartlar aracılığıyla yapılır. Aynı şekilde, Müşteri, siparişinin tamamını ya da bir kısmını
MİDİMİNİ hediye kartı ile ödeyebilir.

Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. MİDİMİNİ
Müşteri’nin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu
teyit etmek için Müşteri’nin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat,
MİDİMİNİ tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri “Ödeme Onayı”
düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya hediye kartı veya kredi
çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır.
Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat
Müşteri’nin kartını veren kurumun MİDİMİNİ’ye ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde
herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı MİDİMİNİ yükümlü
olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.
13. FATURA
Fatura düzenlenir ve Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. MİDİMİNİ,
fatura konusunda, fatura mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.
14. HEMEN ÖDE
Hemen Öde özelliği (bundan sonra “Hemen Öde” olarak anılacaktır) Müşteri’nin her satın
almada teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini girmesine gerek kalmadığı için bu internet
sitesinde alışveriş yapma sürecini kolaylaştırır. Hemen Öde, Sepeti Görüntüle bölümünde
Müşteri’nin erişimine sunulur.
Hemen Öde seçeneğini kullanmak için Müşteri ödeme yapacağı kredi kartı ve/veya banka
kartı bilgilerini kaydetmelidir. Müşteri, herhangi bir siparişinde “Kart bilgilerimi kaydet”
seçeneğini tıklayarak MİDİMİNİ tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken
söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Böylece kart numarası, kart üzerinde göründüğü haliyle
kart sahibinin adı ve kartın son kullanma tarihi kaydedilir.
Müşteri’nin, kart bilgilerini kaydetmek ve Hemen Öde özelliğini kullanmak için Veri Gizliliği
Politikasını ve Koşulları kabul etmesi gerekecektir.
Müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmayı kabul ettiğinde, satın alımlarda ödemenin, bu
özelliğe bağlı karttan alınması hususunda MİDİMİNİ’yı yetkilendirir. Kart kullanımı, her
durumda Müşteri ile kartı veren kurum arasında anlaşılan koşullara tabidir.
Hemen Öde özelliğinde Müşteri istediği sayıda karta ilişkin kart bilgilerini kaydedebilir,
ancak bunu yapmak için her biriyle en az bir defa ödeme yapmış olması gerekir. Müşteri,
birden fazla kart için kart bilgisi kaydetmek istiyorsa, bilgileri en son kaydedilen kart “Tercih
Edilen Kart” olacaktır ve varsayılan olarak Hemen Öde alışverişlerinin ödemesi buradan
tahsil edilecektir. Ancak, Müşteri internet sitesinin Hesabım bölümünde Tercih Edilen Kartı
her zaman değiştirebilir.

15. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA
İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma
işleminde, Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir.
Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan
kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.
16. KATMA DEĞER VERGİSİ
Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşteri’nin
onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine
(KDV) tabidir.
17. İADE POLİTİKASI
17.1. Kanuni Cayma Hakkı
Cayma Hakkı
Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden
belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir. (aşağıdaki madde 17.3’te belirtilen cayma hakkının
kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).
Satın alınan ürünler Ünsped Paket Servisi San. ve Ticaret A.Ş (“UPS”) kargo şirketi
aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir.
Cayma süresi Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından
ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla
ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi
(kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona
erer.
Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve
Sözleşmeyi fesih kararını MİDİMİNİ’ya, yazılı bildirim veya internet sitemiz üzerinden
sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, MİDİMİNİ’yi iletisim@midimini.com adresine
bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Bulancak
Sokak Sesa Yetkinler Sitesi B1 Blok D4 Tuzla/İstanbulTürkiye adresine yazılı bildirim
göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin MİDİMİNİ’yi bilgilendirebilir.
Müşteri, zorunlu olmasa da işbu Koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu
kullanabilir.
Müşteri’nin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden
önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair MİDİMİNİ’yi bilgilendirmesi yeterlidir.
Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin
bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde yapılabilir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan veya
0850 2146281 numarasını arayarak ya da iletisim@midimini.com adresine e-posta
göndererek MİDİMİNİ ‘ye ulaşabilir.
Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin
alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır.
Müşteri’nin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler MİDİMİNİ’nin
seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, MİDİMİNİ’nin maruz kalacağı ekstra masraflar,
Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.
Cayma hakkını kullanmanın sonuçları
Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3’te aksinin belirtildiği durum hariç
olmak üzere, MİDİMİNİ, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil
(MİDİMİNİ’nın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü
seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri’ye iade eder.
MİDİMİNİ, Müşteri’nin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını
kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri
herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.
Müşteri, MİDİMİNİ’ye ürünleri MİDİMİNİ tarafından belirlenen kargo şirketine, herhangi bir
gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü
geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri
geri göndermeli veya iade etmelidir.
Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir
kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.
17.2 Sözleşmesel Cayma Hakkı
Yukarıda madde 17.1’de anılan kanuni cayma hakkından ayrı olarak, herhangi bir neden
belirtmeksizin (hediye kartları ve aşağıda yer alan madde 17.3’te anılan ürünler hariç olmak
üzere) Teslimat Onayından itibaren otuz (30) gün içerisinde ürünleri iade etme hakkı
Müşteri’ye tanınmaktadır. Hediye kartlarının iadesi Hediye Kartı’na ilişkin Hüküm ve
Koşullarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Sözleşmesel cayma hakkı kapsamında
yapılacak iadelerde, iadenin MİDİMİNİ’nin belirlediği kargo ile gerçekleştirilmesi halleri
saklı kalmak üzere, ürün iadesine ilişkin yüklenilen masraflar Müşteri’nin sorumluluğundadır.
Müşteri, Sözleşmeden doğan cayma hakkını yukarıdaki madde 17.1’deki usule uygun olarak
kullanabilir. Ancak Müşteri, cayma hakkının kullanılabileceği sürenin sonunda MİDİMİNİ’ye
bildirmeli ve her durumda, Teslimat Onayından itibaren otuz (30) günlük süre içinde ürünleri
teslim etmelidir.
Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin
alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

MİDİMİNİ geri ödemeyi, satın alma i şlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını
kullanarak yapacaktır.
Sözleşmeden doğan bu cayma hakkı, kanuni cayma hakkını etkilemez.
17.3 Genel hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için
geçerlidir)
Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma
hakkını kullanamaz:
1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara
ilişkin sözleşmeler
2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
ya da zarar görmüş olması halinde maddi ortamda sunulan tüketici malları, kitap, dijital içerik
ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo. bebek
ürünleri vb.) teslimine ilişkin sözleşlemer.
Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri
eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul
düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer Müşteri’nin gözden geçirmek eylemi kabul
edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu
farkı MİDİMİNİ, cayma hakkının kullanımı sırasında Müşteri’ye yapılacak geri ödemeden
mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı MİDİMİNİ’ye
ödemek durumunda kalabilir.
Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle MİDİMİNİ ‘ye iade
etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı
mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir.
Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile
paylaşılacaktır.

b) Kargo yoluyla iadeler
MİDİMİNİnın belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, Müşteri’nin evinden
ürünü alma işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla Müşteri,
MİDİMİNİ’ye ulaşmalıdır. İnternet sitesindeki Satın Alma Klavuzu “İADELER” bölümünde
yer alan talimatlar uyarınca Müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir. Üye olmadan
herhangi bir ürün satın alınması halinde, 0850 2146281 numaralı telefon vasıtasıyla ya da
kargo yoluyla iade talep edilebilir.
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz.
Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade
masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri MİDİMİNİ
‘ye alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden sorumlu olabilecektir.
MİDİMİNİ, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için Müşteri’nin
hakkı olup olmadığı hususunda Müşteri’yi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal
süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır.
Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin MİDİMİNİ ’ye
bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma
işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.
Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde MİDİMİNİ’ye iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.
18. SORUMLULUK VE FERAGAT
İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin MİDİMİNİ’nın
sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz:
1. MİDİMİNİ’nın ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması;
2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet; veya
3. MİDİMİNİ’nın sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya
çalışmanın MİDİMİNİ için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar.
MİDİMİNİ, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve zarar için Müşteri’ye karşı
sorumludur. MİDİMİNİ işbu şartlara uymazsa, Sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu
olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan Müşteri’nin kayıp ve
zararları için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve zarardan MİDİMİNİ
sorumlu değildir.

Bir kayıp veya zararın meydana geleceği bariz ise ya da Sözleşme yapıldığında, hem
MİDİMİNİ hem de Müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa, örneğin, satış sürecinde
Müşteri bunu MİDİMİNİ ile konuştuysa, kayıp veya zarar öngörülebilir addolunacaktır.
MİDİMİNİ, ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. MİDİMİNİ sadece bireyler ve kişisel
kullanım için ürünler sunar. Müşteri’nin ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış
amaçlı kullanması halinde, MİDİMİNİ herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş
fırsatı kaybından dolayı Müşteri’ye karşı sorumlu olmayacaktır ve Müşteri de ticari
kayıplarıyla ilgili MİDİMİNİ’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata
potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet
sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik
MİDİMİNİ’nin herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.
Müşteri’ye Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak MİDİMİNİ’nın sözleşmesel
yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu
internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller “göründüğü
gibidir” ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. Müşteri olarak
sözleşme kurduğunuzda, MİDİMİNİ hukuki yükümlülükleri uyarınca, Müşteri’ye göndereceği
ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i) ürünler MİDİMİNİ’nın verdiği
açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer
ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin
normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı
gösterir.
MİDİMİNİ, bu internet sitesinden Müşteri’nin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir
kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul
şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat Müşteri
açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka
herhangi bir açık veya zımni garanti MİDİMİNİ’nin sorumluluğu kapsamında değildir.
MİDİMİNİ’nın sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında
kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk
varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal
özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır.
MİDİMİNİ ‘nin İnternet sitesinde satılan ve yayınlanan ürünler tonal olarak renk değişimi
gösterebilir veya dijital ortamda pazarlandığı için fotoğraflardan ve kullanılan arabirimlerin
özellikve yapılarından dolayı MİDİMİNİ den kaynaklanmayan renk farkları olabilir.
MİDİMİNİ’nin yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler
kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu
maddedeki hiçbir şey Müşteri’nin yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan cayma hakkını
etkilemez.

19. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR
Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının,
ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima MİDİMİNİ’ya veya yetkili
aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde
MİDİMİNİ’nin veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu
Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli
olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.
20. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR
Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan
zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından
kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran
sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına
yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri
yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet
reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali
halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir.
MİDİMİNİ, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın
kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal
durumunda, Müşteri’nin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.
MİDİMİNİ, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından
kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet
reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet
sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
21. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR
MİDİMİNİ’nın internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine
bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin
veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu MİDİMİNİ’ya ait değildir. Benzer
şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya
zararın yükümlülüğünü MİDİMİNİ üstlenmez.
22. YAZILI İLETİŞİM
Mer’i mevzuat, MİDİMİNİ’nin Müşteri’ye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı
olmasını gerektirmektedir. Müşteri, internet sitesini kullandığında, MİDİMİNİ ile iletişimin
temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteri’ye e-posta yoluyla ulaşarak veya
internet sitesine bildirimler koyarak MİDİMİNİ, Müşteri’yi bilgilendirir.
Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteri’ye
elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim
yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal
gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul Müşteri’nin yasal haklarınızı etkilemez.

23. BİLDİRİMLER
MİDİMİNİ’ya sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 22’ye
bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, Müşteri’nin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da
posta adresi yoluyla MİDİMİNİ’nın Müşteri’ye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve
beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte
veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş
kabul edilir.
Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği,
mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta
adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.
24. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ
MİDİMİNİ ve Müşteri arasındaki bu Sözleşme, MİDİMİNİ ve Müşteri’yi, ayrıca onların
haleflerini bağlayacaktır. Müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan
hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna
veremez veya yönlendiremez. Ancak Müşteri, MİDİMİNİ’nın madde 17.4’teki garantisini
ürünü edinen kişiye devredebilir. MİDİMİNİ, Müşteri’den garantinin devredildiği kişinin,
ilgili ürünün o an itibariyle sahibi olduğuna dair makul bir kanıt sunmasını isteyebilir,
örneğin, satın almaya ilişkin kanıt sunma ya da ilk Alıcıdan ya da sonraki Alıcılardan (geçerli
durumda) garantiden doğan hakları malın yeni sahibine aktardıklarını belirten bir mektup veya
mektup zinciri alma gibi kanıtlar kabul edilebilir.
MİDİMİNİ, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşmeyi, sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya
yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür devir, atama, görevlendirme veya
yönlendirmeler tüketicinin olarak yasal haklarını ve Sözleşme dâhilindeki haklarını etkilemez
ya da MİDİMİNİ’nın Müşteri’ye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya
teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.
25. MÜCBİR SEBEPLER
MİDİMİNİ’nın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki
yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve
bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan MİDİMİNİ
sorumlu veya yükümlü tutulamaz. MİDİMİNİ’nın kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün
ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları
(sınırlama olmaksızın) kapsar: 1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan
edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.
4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel
nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.
5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.

6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya
kısıtlamaları.
7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar.
Herhangi bir Sözleşme dahilindeki MİDİMİNİ’nin herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü
dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem MİDİMİNİ’nin
yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. MİDİMİNİ, kontrolü dışındaki olayı
sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya
rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı
gösterecektir.
26. FERAGAT
MİDİMİNİ’nın Sözleşme süresince, Müşteri’nin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar
dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini
sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu
haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve Müşteri’nin bu yükümlülüklere uymaktan
muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan
kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan
edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde
iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.
27. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından
geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm
kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli
olarak kalır.
28. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ
MİDİMİNİ, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya MİDİMİNİ’dan ürün sipariş
ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe
tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre
yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de
geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.
29. YETKİLİ MAHKEME
MİDİMİNİ zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına
sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına
dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin
kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir
anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. MİDİMİNİ ile Müşteri
arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine
veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey
Müşteri’nin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

30. GERİ BİLDİRİM
Müşteri’nin yorumları ve geri bildirimleri MİDİMİNİ önem arz etmektedir. Müşteri tüm geri
bildirim ve yorumları MİDİMİNİ’ye iletişim formu veya iletisim@midimini.com adresinden
e-posta yoluyla gönderebilir.

MİMİK GROUP Endüstriyel Tasarım
Ticaret İmalat İthalat İhracat ve Görsel Sanatlar
Alper Günay

MÜŞTERİ ADI-SOYADI

ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde
doldurup gönderilecektir.)
MİDİMİNİ ticari adıyla faaliyet gösteren İstasyon mahallesi Nurkan sok. Sesa Yetkinler Sitesi B-1 Blok D-4 Tuzlaş/İstanbul adresinde yerleşik

MİMİK GROUP Endüstriyel
Tasarım Ticaret İmalat İthalat İhracat ve Görsel Sanatlar Alper Günay

(iletisim@midinmini.com )
-Bu formla aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan
ederim.

İndir